Annons
Annons
Annons Annons
bild

Läkarupprop: NKS måste öppnas för vanliga patienter

Nyheter 13 DEC 2019 Omkring 150 läkare, varav 50 professorer, har ställt sig bakom ett nytt upprop om Karolinska universitetssjukhuset. Läkarna vill bland annat att rutinsjukvård ska in på Nya Karolinska Solna för att säkerställa kompetens, utbildning och forskning.

bild

Läkarförbundet ratar idé om apotekare som förskrivare

Nyheter 13 DEC 2019 Läkemedelsverket utreder om apotek ska få skriva ut receptbelagd springmaskmedicin till sina kunder. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är dock skeptisk.

Annons Annons

»Om kvällarna var hon glädjestrålande, trots onda ryggen«

bild

Krönika 13 DEC 2019 Som sommarjobbande ungdom i vården får man sprita britsar, bädda rent och gå ärenden tills ryggen värker. Men man träffar också människorna, de som jobbar för att hjälpa och de som får lindring eller tröst. Man ser och förstår och strålar av glädje på kvällen. Nina Cavalli-Björkman berättar.

bild

Regioner satsar miljoner på ifrågasatt utbildningsmodell

Nyheter 13 DEC 2019 Flera regioner har för miljontals kronor köpt in utbildningar för exempelvis ST-läkare, som innehåller ett kritiserat personlighetstest som kallats för pseudovetenskapligt. Ett par kurser har även certifierats av Lipus, ett dotterbolag till Läkarförbundet.

Primärvårdsreform dröjer till nästa år

bild

Nyheter 13 DEC 2019 Den primärvårdsreform som skulle presenteras i december kommer att dröja. Det senaste budet är att den kommer i början av nästa år, rapporterar Dagens Medicin.

Annons Annons

Läkarförening kräver åtgärder som minskar informationsflödet

bild

Nyheter 13 DEC 2019 Det stora flödet av information inom sjukvården i Region Kalmar är oöverskådligt och skapar risker för patientsäkerheten. Det anser Kalmar läns läkarförening som nu skickat en begäran till Arbetsmiljöverket. 

Strategi ska stärka svensk life science

bild

Nyheter 13 DEC 2019 Sverige ska förstärka forskningen inom life science och bli ett föregångsland inom precisionsmedicin. Det vill regeringen som nu presenterar en strategi med 30 målsättningar.

Annons Annons
bild

Utbrott av barnsängsfeber på två svenska förlossningsavdelningar

Vårdutveckling 13 DEC 2019 Utredningen av två utbrott av barnsängsfeber presenteras. Hos fyra av de fem patienterna med barnsängsfeber hade smittspridning sannolikt skett från personal. Smittspridningen hade sannolikt kunnat undvikas genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner.

5 frågor: Har vi rena händer så bryter vi effektivt smittvägarna

bild

Författarintervjun 13 DEC 2019 Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, beskriver tillsammans med kollegor utbrott av barnsängsfeber på två av regionens förlossningsavdelningar.

bild

Svenska allmänläkarna är mer stressade än läkare i andra länder

Nyheter 12 DEC 2019 65 procent av läkarna i primärvården upplever arbetet som mycket eller oerhört stressigt. Däremot är de relativt nöjda nöjd med att arbeta som läkare. Det visar resultat från en stor internationell jämförelse. (3 kommentarer)

Ingemar Engström får Smers etikpris

bild

Nyheter 12 DEC 2019 Ingemar Engström, läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri, har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2019.

Nio av tio studenter tar ut läkarexamen

bild

Nyheter 12 DEC 2019 88 procent av studenterna på läkarutbildningarna tar ut läkarexamen. Det är den näst högsta examensfrekvensen på de stora utbildningarna med yrkesexamen, enligt nya siffror från Universitetskanslersämbetet.

Råd om tidigare igångsättning kommer nästa år

bild

Nyheter 12 DEC 2019 Nu tar Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) fram nya råd till vården kring induktion av förlossning vid överburenhet. Två förlossningsenheter i landet har redan ändrat sina rutiner med anledning av resultaten av studien Swepis.

bild

Patientnämnd larmar om att antalet felaktiga dödsbevis ökar

Nyheter 12 DEC 2019 På senare tid har läkare i Stockholm utfärdat felaktiga dödsbevis för fyra levande patienter. Enligt regionens patientnämnd har antalet felaktiga dödbevis ökat de senaste åren.

Association mellan depression och abdominellt aortaaneurysm

bild

Nya rön 12 DEC 2019 I en studie undersöktes sambandet mellan depression och senare utveckling av abdominellt aortaaneurysm. Studiens resultat tyder på att depression bör evalueras som en möjlig riskfaktor i samband med att man överväger strategisk ultraljudsscreening av personer med ökad risk för abdominellt aortaaneurysm.

Förtydliganden i debatten om standardiserade vårdförlopp

bild

Debatt 12 DEC 2019 Syftet med vårdförlopp är att vi ska ha en jämlik, god och effektiv vård i hela landet. Vården ska utgå från den enskilda patientens behov, skriver Fredrik Lennartsson, Sveriges Kommuner och regioner, och Mats Bojestig, ordförande, Nationellt system för kunskapsstyrning, i detta inlägg i en aktuell debatt i Läkartidningen.

bild

Fyra nya närsjukvårdsteam ska vara på plats i Skaraborg nästa år

Nyheter 11 DEC 2019 En arbetsgrupp jobbar med att ta fram en ny modell för de hyllade närsjukvårdsteamen i Skaraborg. I år har läkarna i alla tre teamen sagt upp sig och Skaraborgs sjukhus har krävts på svar om hur de ska lösa krisen.

Arbetet med läkarintyg ska underlättas

bild

Nyheter 11 DEC 2019 Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska – på uppdrag av regeringen – jobba med att underlätta arbetet med sjukskrivning för både läkare och Försäkringskassans handläggare. Det handlar bland annat om att utveckla läkarintyget så att det blir lättare att lämna uppgifter. (4 kommentarer)

bild

Flera regioner budgeterar inte för inhyrda läkare och sjuksköterskor

Nyheter 11 DEC 2019 Flera regioner har inte koll på vilka merkostnader hyrpersonal medför och har dessutom inte budgeterat för utgiften. Det visar en enkät som Dagens Medicin har gjort. (2 kommentarer)

Debattbok med ideologisk prägel

bild

Recension 11 DEC 2019 Finansborgarrådet i Region Stockholm, Irene Svenonius, har skrivit en debattbok om hur svensk sjukvård borde styras och skötas. Gott om ideologiskt präglade tankar, mindre av faktaunderbyggd, balanserad genomgång, finner Läkartidningens recensent.  (2 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.