Annons
Annons
Annons Annons

Förundersökning mot Macchiarini drar ut på tiden

Nyheter 22 OKT 2019 Den återupptagna förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini har tagit längre tid än väntat. Beslut om eventuellt åtal väntas först under första kvartalet nästa år, uppger Åklagarmyndigheten.

Sörmland skrotar gratis primärvård

bild

Nyheter 22 OKT 2019 Försöket med gratis besök i den sörmländska primärvården blev kostsamt och ser nu ut att skrotas. Den politiska majoriteten vill återinföra patientavgifterna från årsskiftet.

Annons Annons
Annons Annons
bild

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte effektiv för barn med bronkiolit

Översikt 22 OKT 2019 Vid måttligt svår bronkiolit har inhalation av hyperton NaCl-lösning troligen ingen kliniskt signifikant effekt och ska inte användas som rutin. I svåra fall av bronkiolit kan inhalation av hyperton NaCl-lösning övervägas, men gynnsam effekt är inte fastställd.

bild

Fler överbeläggningar i somras

Nyheter 22 OKT 2019 Det var något fler överbeläggningar på sjukhusen i somras jämfört med förra året. Samtidigt minskade antalet utlokaliseringar, enligt färska siffror från Sveriges Kommuner och landsting.

bild

Säker förlossning kan bedrivas även utan neonatala vårdplatser

Debatt 22 OKT 2019 På Värnamo sjukhus, som saknar barnklinik, ansvarar anestesin för neonatal HLR, ett narkosteam larmas till alla medtagna barn och personalen tränar neonatalt omhändertagande årligen, skriver Terje Blomstrand, chefläkare.

bild

Materialkrisen: Flera regioner börjar operera som vanligt igen

Nyheter 22 OKT 2019 Läget ser ut att ljusna något för de tre regioner som tvingats ställa in operationer till följd av brist på förbrukningsartiklar. Samtidigt öppnar socialministern för att frågan om materielbrist kan läggas till i en pågående statlig utredning.

bild

KI skärper reglerna för flygresor

Nyheter 22 OKT 2019 Karolinska institutet (KI) var i fjol den myndighet som släppte ut mest koldioxid: över 7 000 ton. KI har nu infört nya reseregler och minskat flygandet. Men det går trögt att få ner den stora faktorn – utrikes flygningar.

Annons Annons

»Jag får hela tiden frågan om jag kan arbeta mer«

bild

Människor & möten 22 OKT 2019 Jan-Ole Hansen, specialist i allmänmedicin, var först i Sverige att som rullstolsburen genomföra hela läkarutbildningen och skaffa sig legitimation. Han har fyllt 67 och är en av medarbetarna som hyllas av arbetsgivaren för lång och trogen tjänst. 

Infektioner vid ortopediska implantat är en utmaning

Översikt 22 OKT 2019 Ortopediska implantatassocierade infektioner kompliceras av mikroorganismers biofilmsbildning på implantatets yta, och därför krävs behandlingsstrategier, både avseende kirurgi och antibiotikaval, som tar hänsyn till detta. Ett multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter och professioner är i många fall nödvändigt för att uppnå framgång. 

Apotekstjänsts vd lämnar sin post

bild

Nyheter 21 OKT 2019 I kölvattnet av leveranskaoset lämnar nu Tomas Hilmo uppdraget som vd för Apotekstjänst. Samtidigt ska den regiongemensamma varuförsörjningsnämnden ta hjälp av nya leverantörer.

Annons Annons

Forskare frias från företagsspioneri

bild

Nyheter 21 OKT 2019 För ett år sedan dömdes en läkare och tidigare forskare vid Uppsala universitet för företagsspionage efter att ha tagit med sig värdefulla data när han lämnade ett läkemedelsföretag. Nu frias han helt av hovrätten.

Koxartros visade sig egentligen vara avaskulär nekros

bild

Fallbeskrivning 21 OKT 2019 Patienten hade initialt en typisk bild av koxartros. Men tillståndet visade sig efter en lång utredning vara avaskulär nekros, en viktig differentialdiagnos vid höftledssmärta.Tidig diagnostik och behandling minskar lidandet för patienter med avaskulär nekros.

4 frågor: »Avaskulär nekros kan lätt feldiagnostiseras«

bild

Författarintervjun 21 OKT 2019 Jasmina Chamat har tillsammans med två medförfattare skrivit en fallbeskrivning om en patient diagnostiserad med koxartros som i stället visade sig ha avaskulär nekros.

ASA vid preeklampsi – försiktighetsprincip bör tillämpas

bild

Debatt 21 OKT 2019 Profylax med acetylsalicylsyra till högriskgravida kan minska risken för preeklampsi och intrauterin tillväxthämning. I väntan på mer data gällande optimal dos bör dock försiktighetsprincipen tillämpas.

»Omedvetet döljer jag min oförmåga genom att förklara att symtom kan vara psykiskt orsakade«

bild

Krönika 21 OKT 2019 På en mottagning, långt tillbaka i tiden, visade det sig att djävulen i örat på den exalterade skogsarbetaren var mycket mer än ett hjärnspöke – fast ändå mycket liten. Olle Hellström berättar i sin krönika. (1 kommentar)

bild

Planen för listningstak försenas

Nyheter 21 OKT 2019 Planen för hur ett listningstak i primärvården i Sörmland ska införas blir inte klar i tid. Men redan nu uppger regiondirektören Jan Grönlund att taket kräver ökade resurser till primärvården – och att rekryteringsfrågan är avgörande.

Läkarförening hoppas leveranskaos blir en ögonöppnare

bild

Nyheter 21 OKT 2019 Ett stort antal planerade operationer har ställts in till följd av bristen på förbrukningsartiklar till sjukvården. Yvette Andersson, vice ordförande i Västmanlands läkarförening, hoppas att man kan dra lärdomar av den besvärliga situationen.

Regionernas planer på sjukhusbyggen ska utredas

bild

Nyheter 21 OKT 2019 Regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga regionernas investeringar i sjukhus. Målet är att ge vårdens beslutsfattare redskap för samhällsekonomiskt kloka beslut.

bild

Läkarstudent stängs av – ska genomgå läkarundersökning

Nyheter 18 OKT 2019 Örebro universitet vill avskilja en läkarstudent som kontaktat minderåriga patienter på sociala medier. Nu har Högskolans avskiljandenämnd beslutat att studenten måste genomgå en läkarundersökning. Under tiden stängs han av. (2 kommentarer)

Skepsis mot förslag om injektionsrum i beroendevården

bild

Nyheter 18 OKT 2019 Flera partier är inne på att införa försöksverksamhet med injektionsrum i anslutning till sprututbyten – under översyn av vårdpersonal. Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, ser dock etiska problem med det hela. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.