Annons
Annons
Annons Annons

Stockholm får ny visselblåsartjänst

bild

Nyheter 17 JUN 2019 Från måndagen kan anställda vid Region Stockholm anonymt anmäla missförhållanden genom en visselblåsartjänst. Och det är på tiden, menar Stockholms läkarförening.

Professorn som ska utveckla kirurgin mot metabol sjukdom

bild

Människor & möten 17 JUN 2019 Torsten Olbers är nyinstallerad professor i kirurgi vid Linköpings universitet. Hans forskning utvecklar behandling av svår fetma och metabol sjukdom genom mag–tarmkirurgiska ingrepp.

Annons Annons
Annons Annons
bild

Skafoideumfraktur – viktigt med korrekt diagnos i tid

Medicinsk kommentar 17 JUN 2019 Kunskap om skafoideumfraktur och handledstrauma är i dag omfattande, men viktigt är att föra ut den till alla ortopeder, akutläkare, allmänläkare och övriga som kommer i kontakt med handledstrauma. En missad skafoideumfraktur leder till allvarliga bestående resttillstånd.

Diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer

bild

Översikt 17 JUN 2019 Fraktur i skafoideum är den näst vanligaste frakturen i handleden. Skafoideumfrakturer är kända för att vara svåra att diagnostisera samt att de ofta kräver lång behandlingstid i gips. Här beskrivs hur diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer kan struktureras.

bild

Självvald inläggning gav inte mindre konsumtion av vård

Nyheter 17 JUN 2019 Självvald inläggning tycks inte minska slutenvårdskonsumtionen mer för patienter med allvarligt självskadebeteende, jämfört med att inte få tillgång till den här modellen. Den slutsatsen drar forskare i Skåne i en ny studie. (1 kommentar)

Annons Annons

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död

bild

Nya rön 17 JUN 2019 En studie från Uppsala där man mätt PCB-halter i blodet hos 70-åringar visar att de individer som hade de högsta nivåerna av PCB med många kloratomer i blodet hade en ökad mortalitetsrisk.

Så tar vi kontrollen: Organisatorisk by pass eller strejk

bild

Debatt 17 JUN 2019 Theo Bodin ser fyra strategier för hur läkare kan återta kontrollen över yrkeslivet. Bara en kan rädda nästa generation läkare. Vägen till framgång anser han går via organisatorisk by pass, alternativt strejk – för snabbare förändring.

Annons Annons
bild

Anders W Jonsson: Besked om årets kömiljard kommer snart

Nyheter 14 JUN 2019 Ett besked om en kömiljard för innevarande år kan komma inom de närmaste dagarna. Det säger riksdagsledamoten och läkaren Anders W Jonsson (C) när han intervjuas i det första avsnittet av Läkartidningens nya podd. (1 kommentar)

Privata vårdgivare kritiska till SKL:s beslut om ersättning

bild

Nyheter 14 JUN 2019 De digitala vårdgivarna är starkt kritiska till Sveriges Kommuner och landstings beslut att sänka ersättningen för besök till nätläkare. »Absurt«, säger Min Doktors medicinskt ansvariga läkare. (1 kommentar)

bild

Ersättningen till nätläkare sänks

Nyheter 14 JUN 2019 Sveriges Kommuner och landsting sänker ersättningen för digitala vårdtjänster i sin nya rekommendation. Företagen ska nu få 500 kronor för ett läkarbesök. (1 kommentar)

Annons Annons

Klinikchef hoppar av:»Jag borde få fatta beslut om löner«

bild

Nyheter 14 JUN 2019 Staffan Gröndal, verksamhetschef för kirurgi och urologi vid Danderyds sjukhus, nekades att ge en sjuksköterska extra betalt för arbete under sommaren. Nu lämnar han sitt uppdrag i protest. (1 kommentar)

Expertgrupp: Kritik
– men inga belägg för forkningsfusk

bild

Nyheter 14 JUN 2019 Expertgruppen för oredlighet i forskning anser att allvarlig kritik ska riktas mot felaktigheter i ett antal vetenskapliga artiklar som KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright är medförfattare till. Däremot är det inte klarlagt att avvikelserna utgör forskningsfusk.

»Ett hån att tala om sekretess när vi inte har möjlighet att följa den lagen«

bild

Krönika 14 JUN 2019 Trängsel, ilska, uppgivenhet – inte en chans att hålla patientsekretess. Redan i väntrummet är det uppenbart att saker har förändrats sedan hon själv jobbade på en sådan mottagning. Nina Cavalli-Björkman berättar om ett akutbesök.      

Multidisciplinärt endokarditteam på plats i Skåne

bild

Vårdutveckling 14 JUN 2019 Infektiös endokardit är en komplicerad infektion vars behandling kräver samarbete mellan många olika specialiteter. Ett multidisciplinärt endokarditteam bildades 2016 vid Skånes universitetssjukhus i Lund med primär uppgift att hålla multidisciplinära konferenser om patienter med infektiös endokardit i Skåne och södra Halland.

bild

Regeringen vill kunna ta in utländsk vårdpersonal vid kris

Nyheter 14 JUN 2019 Om en kris drabbar Sverige kan inte utländsk sjukvårdspersonal snabbt få behörighet att arbeta i landet. Nu får Socialstyrelsen uppdraget att ändra på det.

Skärper regler för fosterantalsreduktion

bild

Nyheter 14 JUN 2019 Norska stortinget har röstat ja till att skärpa en del av abortlagen. Nu ska fosterantalsreduktion kräva godkännande från en särskild nämnd.

bild

Checklistor och tvärprofessionella team ska ge demensvården ett lyft

Nyheter 14 JUN 2019 Demensteam och checklistor är två centrala delar i Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insattsförlopp vid demenssjukdom. Målet är en mer jämlik vård.

Återinläggningar på sjukhus ska granskas

bild

Nyheter 14 JUN 2019 Nu ska Socialstyrelsen – på regeringens uppdrag – titta närmare på återinläggningar av multisjuka och sköra äldre.

bild

Två läkare blir sommarpratare

Nyheter 13 JUN 2019 Läkarna Anders Hansen och Ingrid le Roux – det är två av sommarvärdarna i årets Sommar i Sveriges Radio P1.

bild

KI granskar Macchiarini-ärende

Nyheter 13 JUN 2019 Visselblåsare i Macchiarini-ärendet ville överklaga Karolinska institutets beslut om oredlighet och klander. Högsta förvaltningsdomstolen sa nej, men nu ska KI inleda en granskning av oredlighetsutredningen kring Paolo Macchiarinis forskning.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.