Annons
Annons
Annons Annons

Professorn som ska utveckla kirurgin mot metabol sjukdom

bild

Människor & möten 17 JUN 2019 Torsten Olbers är nyinstallerad professor i kirurgi vid Linköpings universitet. Hans forskning utvecklar behandling av svår fetma och metabol sjukdom genom mag–tarmkirurgiska ingrepp.

Stockholm får ny visselblåsartjänst

bild

Nyheter 17 JUN 2019 Från måndagen kan anställda vid Region Stockholm anonymt anmäla missförhållanden genom en visselblåsartjänst. Och det är på tiden, menar Stockholms läkarförening.

Annons Annons
bild

Självvald inläggning ledde inte till mindre vårdkonsumtion

Nyheter 17 JUN 2019 Självvald inläggning tycks inte minska slutenvårdskonsumtionen mer för patienter med allvarligt självskadebeteende, jämfört med att inte få tillgång till den här modellen. Den slutsatsen drar forskare i Skåne i en ny studie. (1 kommentar)

Verksamhetschef hoppar av: »Jag borde få fatta beslut om löner«

bild

Nyheter 14 JUN 2019 Staffan Gröndal, verksamhetschef för kirurgi och urologi vid Danderyds sjukhus, nekades att ge en sjuksköterska extra betalt för arbete under sommaren. Nu lämnar han sitt uppdrag i protest. (1 kommentar)

Annons Annons

Privata vårdgivare kritiska till SKL:s beslut

bild

Nyheter 14 JUN 2019 De digitala vårdgivarna är starkt kritiska till Sveriges Kommuner och landstings beslut att sänka ersättningen för besök till nätläkare. »Absurt«, säger Min Doktors medicinskt ansvariga läkare. (1 kommentar)

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning

bild

Nyheter 14 JUN 2019 Expertgruppen för oredlighet i forskning anser att allvarlig kritik ska riktas mot felaktigheter i ett antal vetenskapliga artiklar som KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright är medförfattare till. Däremot är det inte klarlagt att avvikelserna utgör forskningsfusk.

»... ett hån att tala om sekretess när vi faktiskt inte har möjlighet att följa den lagen.«

bild

Krönika 14 JUN 2019 Trängsel, ilska, uppgivenhet – inte en chans att hålla patientsekretess. Redan i väntrummet är det uppenbart att saker har förändrats sedan hon själv jobbade på en sådan mottagning. Nina Cavalli-Björkman berättar om ett akutbesök.      

bild

Anders W Jonsson: Kömiljard är på väg

Nyheter 14 JUN 2019 Ett besked om en kömiljard för innevarande år kan komma inom de närmaste dagarna. Det säger riksdagsledamoten och läkaren Anders W Jonsson (C) när han intervjuas i det första avsnittet av Läkartidningens nya podd. (1 kommentar)

bild

SKL sänker ersättningen till digitala vårdgivare

Nyheter 14 JUN 2019 Sveriges Kommuner och landsting sänker ersättningen för digitala vårdtjänster i sin nya rekommendation. Företagen ska nu få 500 kronor för ett läkarbesök. (1 kommentar)

Norge skärper regler för fosterantalsreduktion

bild

Nyheter 14 JUN 2019 Norska stortinget har röstat ja till att skärpa en del av abortlagen. Nu ska fosterantalsreduktion kräva godkännande från en särskild nämnd.

Socialstyrelsen kartlägger återinläggningar

bild

Nyheter 14 JUN 2019 Nu ska Socialstyrelsen – på regeringens uppdrag – titta närmare på återinläggningar av multisjuka och sköra äldre.

bild

Checklistor och team ska göra demensvården mer jämlik

Nyheter 14 JUN 2019 Demensteam och checklistor är två centrala delar i Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insattsförlopp vid demenssjukdom. Målet är en mer jämlik vård.

bild

Utländsk vårdpersonal ska sättas in snabbare vid kris

Nyheter 14 JUN 2019 Om en kris drabbar Sverige kan inte utländsk sjukvårdspersonal snabbt få behörighet att arbeta i landet. Nu får Socialstyrelsen uppdraget att ändra på det.

bild

KI granskar Macchiarini-utredning

Nyheter 13 JUN 2019 Visselblåsare i Macchiarini-ärendet ville överklaga Karolinska institutets beslut om oredlighet och klander. Högsta förvaltningsdomstolen sa nej, men nu ska KI inleda en granskning av oredlighetsutredningen kring Paolo Macchiarinis forskning.

bild

Två läkare blir sommarvärdar i P1

Nyheter 13 JUN 2019 Läkarna Anders Hansen och Ingrid le Roux – det är två av sommarvärdarna i årets Sommar i Sveriges Radio P1.

Inget stöd för mer hiv hos dem som använder p-spruta

Nyheter 13 JUN 2019 I den första randomiserade studien i sitt slag hittar forskare inget stöd för att kvinnor som använder p-spruta skulle ha högre mottaglighet för hiv, jämfört med dem som använder andra preventivmetoder. Fynden, som bygger på data från Afrika, publiceras i Lancet. ()

Nedläggning av förlossningen i Karlskoga överklagas

Nyheter 13 JUN 2019 En politiker i Degerfors har överklagat beslutet att stänga förlossningsverksamheten i Karlskoga. Han menar att verksamhetschefen har överträtt sina befogenheter vid beslutet. (1 kommentar)

Kjell Asplund: »Det har varit väldigt trögt att få sluta«

Nyheter 13 JUN 2019 Kjell Asplund lämnade nyligen posten som ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Framöver kommer han ägna en hel del tid åt styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset – men han har också planer på att »skriva en del«. ()

Annons Annons

Universitet vill ha hjälp att lösa stamcellsbråk

Nyheter 12 JUN 2019 En tvist mellan stamcellsforskare i Lund och Uppsala har blivit ett ärende för Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning. Bråket handlar bland annat om vem som ska få publicera sina resultat först. ()

Sjukvården gjorde ingen anmälan om Ystadsbarnen

Nyheter 12 JUN 2019 Fallet med fem barn som hållits isolerade av sina föräldrar i Ystad har fått stor uppmärksamhet. Alla barn besökte sjukvården. Men inte någon gång gjordes en orosanmälan. ()

Uppmaning till SKL: Stoppa skenande kostnader för digital vård

Nyheter 12 JUN 2019 Ersättningen till digitala vårdgivare som Kry och Min Doktor måste bli lägre. Det skriver Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin i ett brev till Sveriges Kommuner och landsting inför ett beslut om nya ersättningsnivåer. (2 kommentarer)

Nu ska vården för könsstympade kvinnor bli mer jämlik

Nyheter 12 JUN 2019 Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen. ()

Annons Annons

»Psykiska besvären oftast störst«

Nyheter 12 JUN 2019 Rädsla för hur omgivningen ska reagera gör att kvinnor söker vård i smyg på den specialiserade mottagningen på Angereds närsjukhus. ()

Stockholm går back – sjukvården måste spara

Nyheter 12 JUN 2019 Region Stockholm kommer enligt en ny prognos att gå 630 miljoner kronor back under 2019. Nu väntar fler besparingar inom sjukvården. (1 kommentar)

Stiernstedts utredning får mer tid

Nyheter 12 JUN 2019 Regeringen ger Göran Stiernstedt mer tid för att bli klar med sin utredning »Styrning för en mer jämlik vård«. Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti i år. ()

Forskare och framsteg i kärlkirurgins historia

Kultur 12 JUN 2019 Många forskare gjorde ett stort antal betydande framsteg innan kärlkirurgin kunde bli en egen specialitet. David Bergqvist, professor emeritus kirurgi, räknar upp milstolparna på vägen mot dagens moderna hantering. (1 kommentar)

Emma Spak blir chef för SKL:s vårdsektion

Nyheter 11 JUN 2019 Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, lämnar sitt uppdrag som samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och landsting. I stället blir hon ny chef för SKL:s sektion för hälso- och sjukvård. ()

Ivo vill dra in legitimation för sexbrottsdömd läkare

Patientsäkerhet 11 JUN 2019 Inspektionen för vård och omsorg vill att den läkare som dömts till 10 års fängelse för våldtäkter och övergrepp mot 50 barn fråntas sin legitimation. ()

Läkarföreningen i Jämtlands län: Dags för »Lyxfällan«?

Nyheter 11 JUN 2019 I en region med sargad ekonomi får man inte genomföra dyra symbolhandlingar och orsaka turbulens i chefsleden. Det menar läkarföreningen och Vårdförbundet i ett gemensamt brev till regionledningen i Jämtland Härjedalen. ()

Cancerfonden: Fetma riskerar gå om rökning som orsak till cancer

Nyheter 11 JUN 2019 Regeringens folkhälsopolitik är otillräcklig och mycket talar för att fetma tar rökningens plats som den största påverkbara riskfaktorn för cancer. Det menar Cancerfonden som gärna ser en sockerskatt. (3 kommentarer)

Kvinnor sjukskrivs mer än män vid psykisk ohälsa

Nyheter 11 JUN 2019 Kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Det visar en granskning från Riksrevisionen, som vill att en utredning bland annat tittar på hur läkares kunskaper om patienternas arbetssituation kan förbättras. ()

Skåne informerade inte om defekta spiraler – får kritik

Patientsäkerhet 11 JUN 2019 Tusentals patienter fick defekta spiraler.  Men trots att tillverkaren gick ut med information om felet informerade inte Region Skåne patienterna.  ()

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen

Nyheter 10 JUN 2019 Visselblåsare i Macchiarini-ärendet ville få rätt att överklaga Karolinska institutets beslut om forskningsfusk och klander. Men nu står det klart att Högsta förvaltningsdomstolen inte lämnar något prövningstillstånd i ärendet. ()

Ett samtal med Per i limbo – tema i existentiell skröna

Människor & möten 10 JUN 2019 Staffan Gullsby, medicinsk radiolog i Gävle, har skrivit en kortroman som är ett samtal kring frågor och möjliga svar om vad som händer när vi dör.  ()

Återöppning av förlossningen i Karlskoga ska utredas

Nyheter 10 JUN 2019 Förlossningen på Karlskoga lasarett ska stänga eftersom patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn inte kan garanteras. Men efter ett beslut från politiskt håll ska förutsättningarna för en återöppning av verksamheten nu kartläggas. ()

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.