Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Stockholm får ny visselblåsartjänst

Nyheter 17 JUN 2019 Från måndagen kan anställda vid Region Stockholm anonymt anmäla missförhållanden genom en visselblåsartjänst. Och det är på tiden, menar Stockholms läkarförening. ()

Självvald inläggning ledde inte till mindre vårdkonsumtion

Nyheter 17 JUN 2019 Självvald inläggning tycks inte minska slutenvårdskonsumtionen mer för patienter med allvarligt självskadebeteende, jämfört med att inte få tillgång till den här modellen. Den slutsatsen drar forskare i Skåne i en ny studie. (1 kommentar)

Verksamhetschef hoppar av: »Jag borde få fatta beslut om löner«

Nyheter 14 JUN 2019 Staffan Gröndal, verksamhetschef för kirurgi och urologi vid Danderyds sjukhus, nekades att ge en sjuksköterska extra betalt för arbete under sommaren. Nu lämnar han sitt uppdrag i protest. (1 kommentar)

Privata vårdgivare kritiska till SKL:s beslut

Nyheter 14 JUN 2019 De digitala vårdgivarna är starkt kritiska till Sveriges Kommuner och landstings beslut att sänka ersättningen för besök till nätläkare. »Absurt«, säger Min Doktors medicinskt ansvariga läkare. (1 kommentar)

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning

Nyheter 14 JUN 2019 Expertgruppen för oredlighet i forskning anser att allvarlig kritik ska riktas mot felaktigheter i ett antal vetenskapliga artiklar som KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright är medförfattare till. Däremot är det inte klarlagt att avvikelserna utgör forskningsfusk. ()

Anders W Jonsson: Kömiljard är på väg

Nyheter 14 JUN 2019 Ett besked om en kömiljard för innevarande år kan komma inom de närmaste dagarna. Det säger riksdagsledamoten och läkaren Anders W Jonsson (C) när han intervjuas i det första avsnittet av Läkartidningens nya podd. (1 kommentar)

SKL sänker ersättningen till digitala vårdgivare

Nyheter 14 JUN 2019 Sveriges Kommuner och landsting sänker ersättningen för digitala vårdtjänster i sin nya rekommendation. Företagen ska nu få 500 kronor för ett läkarbesök. (1 kommentar)

Norge skärper regler för fosterantalsreduktion

Nyheter 14 JUN 2019 Norska stortinget har röstat ja till att skärpa en del av abortlagen. Nu ska fosterantalsreduktion kräva godkännande från en särskild nämnd. ()

Socialstyrelsen kartlägger återinläggningar

Nyheter 14 JUN 2019 Nu ska Socialstyrelsen – på regeringens uppdrag – titta närmare på återinläggningar av multisjuka och sköra äldre. ()

Checklistor och team ska göra demensvården mer jämlik

Nyheter 14 JUN 2019 Demensteam och checklistor är två centrala delar i Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insattsförlopp vid demenssjukdom. Målet är en mer jämlik vård. ()

Utländsk vårdpersonal ska sättas in snabbare vid kris

Nyheter 14 JUN 2019 Om en kris drabbar Sverige kan inte utländsk sjukvårdspersonal snabbt få behörighet att arbeta i landet. Nu får Socialstyrelsen uppdraget att ändra på det. ()

KI granskar Macchiarini-utredning

Nyheter 13 JUN 2019 Visselblåsare i Macchiarini-ärendet ville överklaga Karolinska institutets beslut om oredlighet och klander. Högsta förvaltningsdomstolen sa nej, men nu ska KI inleda en granskning av oredlighetsutredningen kring Paolo Macchiarinis forskning. ()

Två läkare blir sommarvärdar i P1

Nyheter 13 JUN 2019 Läkarna Anders Hansen och Ingrid le Roux – det är två av sommarvärdarna i årets Sommar i Sveriges Radio P1. ()

Inget stöd för mer hiv hos dem som använder p-spruta

Nyheter 13 JUN 2019 I den första randomiserade studien i sitt slag hittar forskare inget stöd för att kvinnor som använder p-spruta skulle ha högre mottaglighet för hiv, jämfört med dem som använder andra preventivmetoder. Fynden, som bygger på data från Afrika, publiceras i Lancet. ()

Nedläggning av förlossningen i Karlskoga överklagas

Nyheter 13 JUN 2019 En politiker i Degerfors har överklagat beslutet att stänga förlossningsverksamheten i Karlskoga. Han menar att verksamhetschefen har överträtt sina befogenheter vid beslutet. (1 kommentar)

Kjell Asplund: »Det har varit väldigt trögt att få sluta«

Nyheter 13 JUN 2019 Kjell Asplund lämnade nyligen posten som ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Framöver kommer han ägna en hel del tid åt styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset – men han har också planer på att »skriva en del«. ()

Universitet vill ha hjälp att lösa stamcellsbråk

Nyheter 12 JUN 2019 En tvist mellan stamcellsforskare i Lund och Uppsala har blivit ett ärende för Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning. Bråket handlar bland annat om vem som ska få publicera sina resultat först. ()

Sjukvården gjorde ingen anmälan om Ystadsbarnen

Nyheter 12 JUN 2019 Fallet med fem barn som hållits isolerade av sina föräldrar i Ystad har fått stor uppmärksamhet. Alla barn besökte sjukvården. Men inte någon gång gjordes en orosanmälan. ()

Uppmaning till SKL: Stoppa skenande kostnader för digital vård

Nyheter 12 JUN 2019 Ersättningen till digitala vårdgivare som Kry och Min Doktor måste bli lägre. Det skriver Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin i ett brev till Sveriges Kommuner och landsting inför ett beslut om nya ersättningsnivåer. (2 kommentarer)

Nu ska vården för könsstympade kvinnor bli mer jämlik

Nyheter 12 JUN 2019 Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen. ()

»Psykiska besvären oftast störst«

Nyheter 12 JUN 2019 Rädsla för hur omgivningen ska reagera gör att kvinnor söker vård i smyg på den specialiserade mottagningen på Angereds närsjukhus. ()

Stockholm går back – sjukvården måste spara

Nyheter 12 JUN 2019 Region Stockholm kommer enligt en ny prognos att gå 630 miljoner kronor back under 2019. Nu väntar fler besparingar inom sjukvården. (1 kommentar)

Stiernstedts utredning får mer tid

Nyheter 12 JUN 2019 Regeringen ger Göran Stiernstedt mer tid för att bli klar med sin utredning »Styrning för en mer jämlik vård«. Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti i år. ()

Emma Spak blir chef för SKL:s vårdsektion

Nyheter 11 JUN 2019 Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, lämnar sitt uppdrag som samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och landsting. I stället blir hon ny chef för SKL:s sektion för hälso- och sjukvård. ()

Läkarföreningen i Jämtlands län: Dags för »Lyxfällan«?

Nyheter 11 JUN 2019 I en region med sargad ekonomi får man inte genomföra dyra symbolhandlingar och orsaka turbulens i chefsleden. Det menar läkarföreningen och Vårdförbundet i ett gemensamt brev till regionledningen i Jämtland Härjedalen. ()

Cancerfonden: Fetma riskerar gå om rökning som orsak till cancer

Nyheter 11 JUN 2019 Regeringens folkhälsopolitik är otillräcklig och mycket talar för att fetma tar rökningens plats som den största påverkbara riskfaktorn för cancer. Det menar Cancerfonden som gärna ser en sockerskatt. (3 kommentarer)

Kvinnor sjukskrivs mer än män vid psykisk ohälsa

Nyheter 11 JUN 2019 Kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Det visar en granskning från Riksrevisionen, som vill att en utredning bland annat tittar på hur läkares kunskaper om patienternas arbetssituation kan förbättras. ()

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen

Nyheter 10 JUN 2019 Visselblåsare i Macchiarini-ärendet ville få rätt att överklaga Karolinska institutets beslut om forskningsfusk och klander. Men nu står det klart att Högsta förvaltningsdomstolen inte lämnar något prövningstillstånd i ärendet. ()

Återöppning av förlossningen i Karlskoga ska utredas

Nyheter 10 JUN 2019 Förlossningen på Karlskoga lasarett ska stänga eftersom patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn inte kan garanteras. Men efter ett beslut från politiskt håll ska förutsättningarna för en återöppning av verksamheten nu kartläggas. ()

Nergårdh: Vi måste lyfta kommunerna i den nära vården

Nyheter 05 JUN 2019 Utredaren Anna Nergårdh vill synliggöra kommunens roll i sjukvården och förbättra samverkan med regionerna. På onsdagen lämnade hon det tredje delbetänkandet i sin utredning. ()

Blekinges sjukvårdsdirektör tvingas lämna sitt uppdrag

Nyheter 05 JUN 2019 Nu är det klart att Lars Almroth tvingas lämna sin tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. ()

Karolinska omplacerar läkare anklagad för antisemitism

Nyheter 05 JUN 2019 Karolinska universitetssjukhuset omplacerar en överläkare och sänker hans lön. Läkaren har brutit mot sjukhusets värdegrund om trakasserier och antisemitism, enligt ett pressmeddelande. ()

Utredare vill se skärpt lagstiftning för alternativmedicinsk behandling

Nyheter 05 JUN 2019 Bara sjukvårdspersonal ska få behandla allvarliga sjukdomar – oavsett om de är somatiska eller psykiska. Höj också den undre åldersgränsen för alternativmedicinsk behandling till 15 år, föreslår den så kallade KAV-utredningen. (1 kommentar)

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Nyheter 05 JUN 2019 Det är ett rimligt beslut att lägga ner förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett och i stället sköta länets förlossningar i Örebro. Det anser Paula Wallmon, ordförande i Örebro läns läkarförening.  ()

Karolinska skrotar dyrt IT-projekt

Nyheter 04 JUN 2019 Karolinska universitetssjukhuset lägger ner ett IT-projekt som kostat minst 190 miljoner kronor. Projektet inleddes för att skapa värdebaserad vård. ()

Kraftiga besparingar i Norrbotten

Nyheter 04 JUN 2019 Under tisdagen klubbade regionstyrelsen i Norrbotten igenom ett stort sparpaket i sin nya strategiplan. Totalt ska 700 miljoner kronor sparas på tre år, vilket väntas innebära stora förändringar för sjukvården. ()

Finlands nya regering satsar på 1 000 nya allmänläkare

Nyheter 04 JUN 2019 Finland har fått en ny regering. Och i regeringsprogrammet finns en satsning på sjukvården där digitalisering, ny arbetsfördelning och 1 000 allmänläkare ska förbättra vårdgarantin. ()

Ingen region redo att kompensera de privata för vårdmoms

Nyheter 04 JUN 2019 Vårdföretagarna vill att regionerna skriver om avtalen med de privata vårdgivarna för att kompensera för vårdmomsen som införs den 1 juli. Men det är ingen region redo att göra, visar Läkartidningens enkät. (7 kommentarer)

Barnläkare tar strid för barn i Syrien i brev till regeringen

Nyheter 04 JUN 2019 Skyndsamt agerande när det gäller barn med svensk anknytning i läger i Syrien – det efterlyser barnläkare i ett brev till bland andra utrikesminister Margot Wallström (S). ()

Anhörigveto vid donation föreslås försvinna

Nyheter 03 JUN 2019 Det anhörigveto som finns när en persons vilja kring organdonation är okänd ska tas bort. Det är ett av förslagen i donationsutredningens slutbetänkande som överlämnades till regeringen på måndagen. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.