Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ivo-kritik för missad ryggfraktur

Patientsäkerhet 03 OKT 2019 Diagnos och behandling av ryggfraktur fördröjdes då patientens kraftiga ryggsmärtor inte föranledde ytterligare undersökning. ()

Kritik för läkemedel givna under tvång

Patientsäkerhet 02 OKT 2019 En psykiatrisk vårdavdelning får kritik för dosering och kombination av läkemedel givna under tvång till patient med ätstörning. ()

Läkare får kritik av Ivo efter att ettåring med astma avled

Patientsäkerhet 25 SEP 2019 Inspektionen för vård och omsorg kritisererar en läkare för bristande dokumentation av ordination av astmamedicinering inför operation. ()

Läkare kritiseras för förskrivning av Alfuzosin till gravid kvinna

Patientsäkerhet 12 SEP 2019 Läkare kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att ha förskrivit prostataläkemedel till en gravid kvinna, som senare fick missfall.  ()

Lungröntgen borde följts upp

Patientsäkerhet 06 AUG 2019 En lungröntgen borde ha följts upp när patienten flyttades mellan klinikerna, men remissen föll mellan stolarna och patienten avled. Nu får vårdgivarna kritik av Ivo för bristande samverkan och kommunikation. ()

Läkare kritiseras för överförskrivning av sömnmedel

Patientsäkerhet 02 AUG 2019 Läkaren skrev ut sömnmedel till en patient i sådan mängd att patienten hade kunnat ta fem gånger den rekommenderade dosen. Nu får läkaren Ivo-kritik för bristande försiktighet vid förskrivning av narkotiska läkemedel. ()

Sjukhus och läkare kritiseras av Ivo efter sprucken livmoder

Patientsäkerhet 30 JUL 2019 En patient drabbades av uterusruptur och förlorade fyra liter blod i samband med en förlossning som slutade med urakut kejsarsnitt. Ivo kritiserar vårdgivaren och den ansvariga läkaren. Vården och övervakningen av patienten var inte tillräcklig, menar man. ()

Cancerdiagnos fördröjdes flera år – läkare och region får kritik

Patientsäkerhet 26 JUL 2019 Trots uttalad ärftlighet för sjukdomen och PSA-värden över gränsvärdet dröjde det flera år innan patienten fick diagnosen prostatacancer. Ivo kritiserar två läkare och regionen. ()

Ivo kritiserar region för felaktig information om drogtest

Patientsäkerhet 25 JUL 2019 En regions information om krav på drogtest måste, enligt Ivo, omformuleras så att urinprovtagning inte framstår som tvingande. (9 kommentarer)

Ivo-kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög suicidrisk

Patientsäkerhet 16 JUL 2019 Patient med självmordstankar lämnades ensam med tillsyn var 15:e minut. Kort därefter suiciderade patienten. ()

Ivo-kritik för provtagning utan medgivande

Patientsäkerhet 15 JUL 2019 Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en region för att blodprov togs under ett ingrepp utan att patienten gett sitt medgivande eller informerats. Patienten var sövd. (5 kommentarer)

Psykiatripatient avled efter bristande somatisk vård

Patientsäkerhet 10 JUL 2019 En patient som vårdades på en psykiatrisk avdelning avled i hjärtinfarkt. Inspektionen för vård och omsorg kritiserar psykiatrin för att inte ha utrett och övervakat patientens somatiska hälsa. ()

Nätläkare kritiseras av Ivo för brister i anamnes och bedömning

Patientsäkerhet 10 JUL 2019 En läkare vid ett nätläkarföretag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för otillräcklig anamnes och bristfällig bedömning. (4 kommentarer)

Läkare kritiseras för att inte ha avbrutit undersökning tidigare

Patientsäkerhet 08 JUL 2019 Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en läkare för att inte ha avbrutit en endoskopisk undersökning av gallvägarna i ett tidigare skede. ()

Ivo-kritik för brister i anslutning till besked om cancerprognos

Patientsäkerhet 03 JUL 2019 En patient tog sitt liv efter att ha fått besked om prognos. Sjukhuset får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för brister i omhändertagandet. ()

Läkare får prövotid för slängda pappersjournaler

Patientsäkerhet 26 JUN 2019 Förra året straffades en läkare med böter för att ha slängt pappersjournaler i återvinningen. Nu får läkaren dessutom prövotid på tre år. Det har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat. ()

Kritiserad plastikkirurg får tillbaka sin legitimation

Patientsäkerhet 25 JUN 2019 Förra året återkallade HSAN legitimationen för en plastikkirurg som genomfört ett antal bristfälliga näsoperationer. Nu har förvaltningsrätten upphävt beslutet. ()

Ivo vill dra in legitimation för sexbrottsdömd läkare

Patientsäkerhet 11 JUN 2019 Inspektionen för vård och omsorg vill att den läkare som dömts till 10 års fängelse för våldtäkter och övergrepp mot 50 barn fråntas sin legitimation. ()

Skåne informerade inte om defekta spiraler – får kritik

Patientsäkerhet 11 JUN 2019 Tusentals patienter fick defekta spiraler.  Men trots att tillverkaren gick ut med information om felet informerade inte Region Skåne patienterna.  ()

Olegitimerad läkare jobbade hos privat vårdgivare utan förordnande

Patientsäkerhet 13 MAJ 2019 Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar kritik mot en utlandsutbildad icke legitimerad läkare. Hen har, i väntan på AT, tjänstgjort som läkare hos en privat vårdgivare utan att ha ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen. ()

Läkare smet från IVO – nu dras legitimationen in

Patientsäkerhet 10 MAJ 2019 En läkare får sin legitimation indragen efter att hon systematiskt undanhållit sig Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. Myndigheten ville utreda egenförskrivning av narkotikaklassade läkemedel. ()

Skrev ut cannabis utan tillräcklig motivering – Ivo vill se prövotid

Patientsäkerhet 03 MAJ 2019 Medicinsk cannabis skrevs ut till patienter utan motiverande indikation. Det menar Ivo som yrkar att en läkare får prövotid och indragen behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel. ()

Vårdgivare får Ivo-kritik för bristande kompetens att tolka drogtest

Patientsäkerhet 26 APR 2019 En region får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha säkerställt att personal vid en akutklinik har tillräcklig kompetens att tolka drogtest. (8 kommentarer)

Ivo-kritik för missade hjärntumörer

Patientsäkerhet 18 APR 2019 Ivo kritiserar två fall av missade hjärntumörer. I båda fallen sökte patienterna återkommande för huvudvärk. (2 kommentarer)

Ivo vill att läkares legitimation dras in efter omfattande dataintrång

Patientsäkerhet 05 APR 2019 Inspektionen för vård och omsorg vill återkalla legitimationen för en läkare som dömts för dataintrång som skett vid uppåt 800 tillfällen. ()

Kritik för bristande journalföring vid förskrivning till närstående

Patientsäkerhet 27 MAR 2019 Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar en läkare för bristande journalföring vid vård av närstående. ()

Diagnostiserade med hjälp av bioresonans – får kritik av IVO

Patientsäkerhet 01 MAR 2019 En läkare som använt den alternativmedicinska metoden bioresonans för att ställa diagnos »kan inte undgå kritik« från Inspektionen för vård och omsorg efter en anonym anmälan. ()

Misstänks förskrivit narkotika till missbrukare och poserat med AK-47

Patientsäkerhet 27 FEB 2019 Kan förlora rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel. ()

Riskerar åtal efter otillbörlig relation

Patientsäkerhet 13 FEB 2019 En överläkare inom psykiatrin åtalsanmäls efter en relation med en patient som hen behandlade. ()

Sjukhus får allvarlig kritik för bristande vård på psykiatriavdelning

Patientsäkerhet 05 FEB 2019 Ett stort sjukhus får kritik för bristande vård, bristande uppmärksamhet på biverkningar samt bristande avvikelsehantering i ett fall som ledde till att patienten blev förlamad. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.