Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ivo vill dra in legitimation för sexbrottsdömd läkare

Patientsäkerhet 11 JUN 2019 Inspektionen för vård och omsorg vill att den läkare som dömts till 10 års fängelse för våldtäkter och övergrepp mot 50 barn fråntas sin legitimation. ()

Skåne informerade inte om defekta spiraler – får kritik

Patientsäkerhet 11 JUN 2019 Tusentals patienter fick defekta spiraler.  Men trots att tillverkaren gick ut med information om felet informerade inte Region Skåne patienterna.  ()

Olegitimerad läkare jobbade hos privat vårdgivare utan förordnande

Patientsäkerhet 13 MAJ 2019 Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar kritik mot en utlandsutbildad icke legitimerad läkare. Hen har, i väntan på AT, tjänstgjort som läkare hos en privat vårdgivare utan att ha ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen. ()

Läkare smet från IVO – nu dras legitimationen in

Patientsäkerhet 10 MAJ 2019 En läkare får sin legitimation indragen efter att hon systematiskt undanhållit sig Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. Myndigheten ville utreda egenförskrivning av narkotikaklassade läkemedel. ()

Skrev ut cannabis utan tillräcklig motivering – Ivo vill se prövotid

Patientsäkerhet 03 MAJ 2019 Medicinsk cannabis skrevs ut till patienter utan motiverande indikation. Det menar Ivo som yrkar att en läkare får prövotid och indragen behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel. ()

Vårdgivare får Ivo-kritik för bristande kompetens att tolka drogtest

Patientsäkerhet 26 APR 2019 En region får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha säkerställt att personal vid en akutklinik har tillräcklig kompetens att tolka drogtest. (8 kommentarer)

Ivo-kritik för missade hjärntumörer

Patientsäkerhet 18 APR 2019 Ivo kritiserar två fall av missade hjärntumörer. I båda fallen sökte patienterna återkommande för huvudvärk. (2 kommentarer)

Ivo vill att läkares legitimation dras in efter omfattande dataintrång

Patientsäkerhet 05 APR 2019 Inspektionen för vård och omsorg vill återkalla legitimationen för en läkare som dömts för dataintrång som skett vid uppåt 800 tillfällen. ()

Kritik för bristande journalföring vid förskrivning till närstående

Patientsäkerhet 27 MAR 2019 Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar en läkare för bristande journalföring vid vård av närstående. ()

Diagnostiserade med hjälp av bioresonans – får kritik av IVO

Patientsäkerhet 01 MAR 2019 En läkare som använt den alternativmedicinska metoden bioresonans för att ställa diagnos »kan inte undgå kritik« från Inspektionen för vård och omsorg efter en anonym anmälan. ()

Misstänks förskrivit narkotika till missbrukare och poserat med AK-47

Patientsäkerhet 27 FEB 2019 Kan förlora rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel. ()

Riskerar åtal efter otillbörlig relation

Patientsäkerhet 13 FEB 2019 En överläkare inom psykiatrin åtalsanmäls efter en relation med en patient som hen behandlade. ()

Sjukhus får allvarlig kritik för bristande vård på psykiatriavdelning

Patientsäkerhet 05 FEB 2019 Ett stort sjukhus får kritik för bristande vård, bristande uppmärksamhet på biverkningar samt bristande avvikelsehantering i ett fall som ledde till att patienten blev förlamad. ()

Läkemedelsverket avskriver ärende om donerade läkemedel

Patientsäkerhet 08 JAN 2019 Läkemedelsverket har avskrivit ett tillsynssärende som gällde läkemedel donerade av allmänheten till organisationen Läkare i världen. ()

IVO yrkar på prövotid för läkare som dömts för dataintrång

Patientsäkerhet 28 DEC 2018 En läkare som tittade i sin sons journal dömdes i höstas för dataintrång. Nu vill IVO att HSAN beslutar om prövotid. (2 kommentarer)

Vårdgivare får kritik för nekad beroendevård

Patientsäkerhet 27 DEC 2018 IVO anser att en vårdgivare brast i att erbjuda vård på lika villkor då patienter utestängdes från tillgång till LARO-behandling med hänvisning till typ av beroende. ()

IVO kritiserar fem läkare för sen blindtarmsdiagnos hos tvååring

Patientsäkerhet 10 DEC 2018 Fem läkare har brustit i medicinsk handläggning och dokumentation i samband med en fördröjd diagnos av blindtarmsinflammation hos en tvååring, enligt IVO. ()

Sahlgrenska får IVO-kritik för bristande info om vårdskadehändelse

Patientsäkerhet 12 NOV 2018 Inspektionen för vård och omsorg anser att Sahlgrenska universitetssjukhuset vidtagit nödvändiga åtgärder efter en händelse för två år sedan där en gravid kvinna avled. Däremot anser myndigheten att det finns brister vad gäller att informera om resultatet av internutredningen av händelsen och de lärdomar som har dragits. ()

IVO-kritik för hygienförsummelse

Patientsäkerhet 07 NOV 2018 En privatläkare fick bakläxa av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att inte ha följt föreskrifterna om basal hygien. Läkaren hade till exempel haft armbandsur under undersökningar, bytt om till arbetskläder i hemmet och inte konsekvent använt skyddshandskar.  (1 kommentar)

IVO-kritik: Nyköpings lasarett brister i akut barnsjukvård

Patientsäkerhet 02 NOV 2018 Nyköpings lasarett brister i kompetens när det gäller akut sjuka barn, vilket också är ett arbetsmiljöproblem. Det visar flera fall som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. (2 kommentarer)

Efter cancerköerna 2017 – IVO-kritik för lång väntan i ytterligare ett fall

Patientsäkerhet 11 OKT 2018 Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Karolinska universitetssjukhuset efter att en patient, som senare avled, fått vänta 72 dagar på operation. ()

Två läkare får kritik av IVO efter utsättning av psykofarmaka

Patientsäkerhet 31 AUG 2018 Två läkare inom psykiatrin får kritik då de avslutat förskrivningen av all psykofarmaka till en patient vars urinprov visat på förekomst av amfetamin. ()

Kritik efter dödlig kombination av läkemedel

Patientsäkerhet 06 AUG 2018 En äldre patient i Mellansverige avled i läkemedelsförgiftning efter en kombination av mycket höga koncentrationer av ett antidepressivt läkemedel och ett läkemedel mot munsvamp. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vårdgivaren. (4 kommentarer)

Ingen IVO-kritik för infektioner

Patientsäkerhet 27 JUL 2018 Sju patienter drabbades av djupa infektioner efter ryggoperation vid Skånes universitetssjukhus, troligen på grund av operationsmiljön. Nu avslutar Inspektionen för vård och omsorg ärendet utan åtgärd. ()

Läkare får kritik för information i korridor om undersökningsfynd

Patientsäkerhet 27 JUL 2018 En läkare som i en korridor på en avdelning lämnade information om fynd från en skiktröntgen till en patient uppfyllde inte hälso- och sjukvårdslagens krav på en god vård. Den bedömningen gör Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut. (9 kommentarer)

Läkare höll fast vid beslut om vakenkirurgi – får kritik av IVO

Patientsäkerhet 13 JUL 2018 Trots att patientens tillstånd försämrades stod den ansvariga läkaren fast vid beslutet om att avlägsna dennes hjärntumör med vakenkirurgi. Det ledde till att patienten fick vänta åtta månader på ingreppet – och under tiden blev halvsidigt förlamad. ()

Sjukhus kritiseras efter förlossningsskada

Patientsäkerhet 11 JUL 2018 Trots att en kvinna drabbats av en allvarlig bristning i samband med att hennes första barn föddes, forcerades hennes andra förlossning bland annat genom yttre press och en ny bristning uppstod. Sjukhuset där kvinnan födde får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att ha brustit i utredningen av fallet. ()

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

Patientsäkerhet 11 JUL 2018 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att en läkares undersökning av en patients svullna arm och hand via ett digitalt möte i en app i mobilen var otillräcklig. Dessutom får läkarens journalföring kritik. (4 kommentarer)

IVO-kritik för obehöriga läkare

Patientsäkerhet 21 MAJ 2018 Ett vårdbolag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha låtit så kallade läkarassistenter arbeta självständigt som läkare på en vårdcentral. ()

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

Patientsäkerhet 15 MAR 2018 En patient behövde flera vårdbesök, varav fem till akuten, innan behandling mot neuroborrelios sattes in. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar akuten för att inte lägga in patienten i ett tidigare skede. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.