Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

5 frågor till Ameli Norling

Författarintervjun 25 FEB 2020 Ameli Norling, med dr, Karolinska institutet och överläkare/tf en­hetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm, är en av författarna till en översiktsartikel om prematur ovariell insufficiens. ()

5 frågor till Olof Engström

Författarintervjun 18 FEB 2020 Olof Engström är huvudförfattare till en ABC-artikel om skallmissbildningar. ()

5 frågor till Jonas Bläckberg

Författarintervjun 11 FEB 2020 Jonas Bläckberg, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om rävens dvärgbandmask. Sex fall av infektionen har nu påvisats i Sverige under två år. ()

5 frågor till Sofia Kreibom

Författarintervjun 28 JAN 2020 Sofia Kreibom, ST-läkare i Stockholm, är en av författarna till en artikel om riktlinjer vid hjärnskador i primärvården. ()

5 frågor till Pontus Nauclér

Författarintervjun 21 JAN 2020 Pontus Nauclér har tillsammans med kollegor gjort en studie som visar att prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner. ()

4 frågor till Anna-Clara Hollander

Författarintervjun 14 JAN 2020 Anna-Clara Hollander, med dr och leg psykolog, har tillsammans med professor och överläkare Christina Dalman skrivit två av artiklarna till veckans tema om transkulturell psykiatri. ()

5 frågor till Malin Bengnér

Författarintervjun 13 DEC 2019 Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, beskriver tillsammans med kollegor utbrott av barnsängsfeber på två av regionens förlossningsavdelningar. ()

5 frågor till Dalia Merkland

Författarintervjun 03 DEC 2019 Dalia Merkland, ST-läkare på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har tillsammans med sin kollega Magnus Gjötterberg granskat 102 Ivo-ärenden.  ()

5 frågor till Susanne Sütterlin

Författarintervjun 19 NOV 2019 Susanne Sütterlin, med dr, klinisk mikrobiolog och ST-läkare i barnmedicin i Uppsala, skriver om en ny diagnos – badhusfötter. (3 kommentarer)

5 frågor till Enrico Baraldi

Författarintervjun 12 NOV 2019 Enrico Baraldi, professor vid Uppsala universitet, skriver tillsammans med Håkan Hanberger och Sofia Wagrell om innovationer och antibiotikaresistens. ()

4 frågor till Cecilia Björkelund

Författarintervjun 04 NOV 2019 Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin, Göteborg, berättar tillsammans med kollegor om ett projekt för att införa så kallade vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral. ()

5 frågor till Karin Rydenman

Författarintervjun 29 OKT 2019 Karin Rydenman, doktorand och specialistläkare i pediatrik i Uddevalla, är huvudförfattare till en översiktsartikel om PFAPA. ()

4 frågor till Jasmina Chamat

Författarintervjun 21 OKT 2019 Jasmina Chamat har tillsammans med två medförfattare skrivit en fallbeskrivning om en patient diagnostiserad med koxartros som i stället visade sig ha avaskulär nekros. ()

5 frågor till Joar Björk

Författarintervjun 15 OKT 2019 Joar Björk, doktorand medicinsk etik, Karolinska institutet, Stockholm, och ST-läkare, Central­lasarettet Växjö, presenterar en artikel om den etiska avvägningen då patienten vill ha »förväntat suboptimal behandling«. ()

5 frågor till Anna Bonnevier

Författarintervjun 07 OKT 2019 Anna Bonnevier är huvudförfattare till en artikel om lätt och måttligt underburna barn i veckans tema om förtidsbörd. ()

5 frågor till Cornelia Kjellgard

Författarintervjun 01 OKT 2019 Cornelia Kjellgard, specialistläkare, anestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, är en av författarna till en artikel om hur överdos av prilokain-/lidokainkräm ledde till svår methemoglobinemi. ()

5 frågor till Nils Erik Svedlund

Författarintervjun 17 SEP 2019 Nils Erik Svedlund, doktorand och överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet i Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit om ätstörningar och samtidig ADHD. ()

4 frågor till Brita Zilg

Författarintervjun 10 SEP 2019 Brita Zilg, rättsläkare, har till­­sammans med läkarstudenten Gustav Wärn gjort en studie kring utfärdande av dödsorsaksintyg.  ()

5 frågor till Cecilia Escher

Författarintervjun 26 AUG 2019 Cecilia Escher, med dr, överläkare, perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om fortbildning och patientsäkerhet. ()

5 frågor till Johan Ljungberg

Författarintervjun 12 AUG 2019 Johan Ljungberg, specialistläkare, infektionskliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av malaria i Sverige. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!