Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Individanpassning kräver flera perspektiv

Reflexion 21 JAN 2020 »Det kan även föreligga genetiska skillnader mellan individer vad gäller … ett läkemedels måltavla.«   ()

Ett nytt decennium!

Reflexion 14 JAN 2020 »… vad som är klart är att det fortfarande finns stora behov att fylla för forskning och medicinsk utveckling.« ()

Önskelista till Tomten

Reflexion 17 DEC 2019 »För att göra det enklare för Dig kommer här min önskelista i samlad form: …« ()

Det livsviktiga syret

Reflexion 04 DEC 2019 »Utan anpassningen till syre så skulle det inte finnas några flercelliga organismer på jorden.« ()

Bättre en remiss för mycket …

Reflexion 26 NOV 2019 »Mitt första läkar­vikariat efter examen var som distriktsläkare på en enläkarstation …« ()

Ingen verkstad utan verktyg

Reflexion 19 NOV 2019 »Då på 1980-talet hade vi inga särskilt tränade transport­team, och utrustningen var uråldrig.« ()

Patienters personlighet utmanar läkekonsten

Reflexion 12 NOV 2019 »… det avvikande kan i stället beskrivas som ett konti­nuum från en normal personlighet till ett svårt personlighetssyndrom.« ()

Att inte satsa på framtiden kan bli dyrt

Reflexion 29 OKT 2019 »Det är tyvärr alldeles för enkelt att föreställa sig hur AT-läkares och studenters entusiasm bleknar med tiden.«   (1 kommentar)

Separera myter från medicin

Reflexion 23 OKT 2019 »Andra myter som avlivas är att HPV-vaccin orsakar autism … eller att underlivet doftar bättre om man äter ananas«, skriver Lena Marions om en bok som gjort succé.   ()

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

Reflexion 15 OKT 2019 »… jag hoppas och tror att det i varje nummer finns flera artiklar som intresserar och inspirerar flertalet.« ()

Ledsamt att kalla vårt jobb för »produktion«

Reflexion 08 OKT 2019 »Vad säger det om oss själva och vår syn på vår profession? Har vi dåligt självförtroende? Är vi bara slarviga med orden?« (1 kommentar)

Akademisk frihet i en osäker värld

Reflexion 01 OKT 2019 »… universitetens ledningar och lärare bör … verka för en ökad autonomi.« ()

Labbresultat – grund för de flesta vårdbeslut

Reflexion 17 SEP 2019 »Framtiden är en tätare kontakt och dialog mellan laboratorieläkare och behandlande läkare …« ()

Genetiska test inte så enkla att tolka

Reflexion 10 SEP 2019 »Marknaden för allehanda kommersiella och för allmänheten tillgängliga hälsotest kommer att öka kraftigt i framtiden.« ()

Dags att lyssna på professionen

Reflexion 27 AUG 2019 »Politiker och tjänste­män bör i större utsträckning … lyssna på profes­sionen.« ()

Relationer viktiga för förtroendet i vården

Reflexion 13 AUG 2019 »Att … bejaka sjukvårdspersonalens verklighetsbeskrivning kan också verka förtroendeskapande.« ()

Psykiatriforskning är mer jämställd

Reflexion 23 JUL 2019 »Men intressant nog, för mig som psykiater, stack Lancet Psychiatry ut. I den var drygt 45 procent av författarna kvinnor …« ()

Ord av betydelse

Reflexion 02 JUL 2019 »Försäkringsbolag, tillsynsmyndigheter och domstolar grundar till stor del sina bedömningar på medicinska underlag …« ()

»Influencers« – en guldgruva för företag

Reflexion 18 JUN 2019 »Ett par månader senare hade försäljningen av det aktuella läkemedlet ökat med 21 procent.« ()

Både bredd och spets behövs

Reflexion 11 JUN 2019 »I takt med en ökad specialisering blir det allt svårare att behålla en bred kompetens.« ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!