Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

20 september, kl 09.00, E04, Building 6F, Umeå. Naresh Chandra: »Adenovirusinfektioner och glykobiologi: betydelse för tropism och terapi« (Glycobiology of human adenovirus infections: implications for tropism and treatment). Fakultetsopponent: Gunnel Halldén, England.

11 oktober, kl 09.00, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus. Jonas Tydén: »Heparin-binding protein och organsvikt vid kritisk sjukdom« (Heparin-binding protein and organ failure in critical illness). Fakultetsopponent: Sören Berg.

11 oktober, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Umeå. Emil Nüssler: »Kvalitetskontroll och förbättringspotential av prolapskirurgi: Inflytande av innovativ teknologi, operativ erfarenhet och tid på operationsresultat« (Quality control and improvement potentials in prolapse surgery: Innovative technology, operative experience and time dependency of operative results). Fakultetsopponent: Martin Stjernquist.

11 oktober, kl 13.00, E04, Building 6F, Umeå. Elaheh Ekhtiari Bidhendi: »Prioner av SOD1 fortleder mallstyrd aggregering och framkallar dödlig ALS-sjukdom« (SOD1 prions transmit templated aggregation and fatal ALS-like disease). Fakultetsopponent: Inger Nennesmo.

18 oktober, kl 09.00, Stora Hörsalen, 5B, Umeå universitet. Sophia Holmlund: »Barnmorskors och obstetrikers perspektiv på betydelsen av obstetriskt ultraljud för klinisk handläggning av graviditet i Rwanda och Vietnam: Kvalitativa och kvantitativa studier i ’the Cross Country Ultrasound Study’« (Health professionals’ experiences and views related to the use of obstetric ultrasound in Rwanda and Vietnam: Qualitative and quantitative studies in the Cross Country Ultrasound Study). Fakultetsopponent: Susanne Georgsson.

25 oktober, kl 09.00, Hörsal D, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Pamela Tinc: »En mer skyddad arbetsmiljö: Analys av barriärer och möjliggörande faktorer för implementeringsforskning inom amerikansk folkhälsa« (Raising the (roll)bar: Exploring barriers and facilitators to research translation in US public health). Fakultetsopponent: Per Nilsen.

8 november, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå. Sami Sawalha: »Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL): Klinisk fenotypning, mortalitet och dödsorsaker« (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Clinical phenotyping, mortality and cause of death). Fakultetsopponent: Karin Lisspers.

15 november, kl 09.00, Aula Biologica, Umeå Universitet, Linnaeus väg 7, 90736 Umeå, Sverige. André Rodrigues Vicente: »Aniridi relaterade keratopati: Strukturella förändringar, signalvägar och kliniska aspekter« (Aniridia-related keratopathy: Structural changes, signaling pathways and clinical aspects). Fakultetsopponent: Anders Ivarsen, Danmark.

21 november, kl 09.00, Major, target J0, Umeå. Usama Boles: »Nya kunskaper inom kranskärlsektasi« (Insight into coronary artery ectasia). Fakultetsopponent: Corrado Tamburino, Italien.

22 november, kl 09.00, Triple Helix, Umeå. Yercin Mamani Ortiz: »Cardiovascular disease in Cochabamba Bolivia: Identifying preventable risk factors and assessing social inequalities« (Kardiovaskulär sjukdom i Cochabamba, Bolivia: Påverkbara riskfaktorer och sociala ojämlikheter). Fakultetsopponent: Patrik Wennberg.

29 november, kl 09.00, 5B Stora hörsalen, målpunkt P, by 5B, vån 6, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Cornelia Späth: »Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn« (The impact of nutrition on growth, biomarkers and health outcome in preterm infants). Fakultetsopponent: Deborah O'Connor, Kanada.

29 november, kl 09.00, 5B Hörsal 933, Umeå. Mary Adjeiwaah: »Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning (MR) inom strålbehandling« (Quality assurance for magnetic resonance imaging in radiotherapy). Fakultetsopponent: Sofie Ceberg.

Uppsala universitet

30 augusti, kl 09.00, Fåhraeussalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Fredrik Tamsen: »Homicide injury quantification: Measures of injury severity in homicide victims and associations with homicide characteristics«. Fakultetsopponent: Håkan Sandler.

Örebro universitet

6 september, kl 13.00, Hörsal C1, X-huset, campus USÖ, Örebro universitet. Per-Ola Sundin: »Kronisk njursjukdom i ett livsförloppsperspektiv – risker och konsekvenser«. Fakultetsopponent: Dorothea Nitsch, England.

18 oktober, kl 09.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. Pär Wennberg: »Pain management in older persons with hip fractures«. Fakultetsopponent: Bengt Nellgård.

Karolinska institutet

23 augusti, kl 09.30, Biomedicum, Big lecture hall, Solnavägen 9, Karolinska institutet. Ashwini Priya Jeggari: »Exploration of large molecular datasets using global gene networks: computational methods and tools«. Fakultetsopponent: Adam A Margolin, USA.

30 augusti, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Solna. Rebecka Hjort: »Interplay between birthweight, family history, obesity, and genes in the development of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and type 2 diabetes«. Fakultetsopponent: Kåre I. Birkeland, Norge.

30 augusti, kl 09.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18 A, Karolinska institutet Solna. Christina Seitz: »Lineage stability and effector function of CD4+FOXP3+ regulatory T cells«. Fakultetsopponent: Gislaine Martins, USA.

30 augusti, kl 09.00, Biomedicum 1, floor 3, Biomedicum, Solnavägen 9, Solna. Samudyata Samudyata: »Long non-coding RNAs in the epigenetic regulation of oligodendrocyte differentiation«. Fakultetsopponent: Igor Ulitsky, Israel.

30 augusti, kl 09.30, Ulf von Euler Auditorium, J3:06, Bioclinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Satendra Kumar: »Connecting viral oncoproteins to microRNA, autophagy and metabolism in Merkel cell carcinoma«. Fakultetsopponent: Stefan Schwartz.

30 augusti, kl 09.30, H2, Alfred Nobels allé 23, Huddinge. Elena Tseli: »Interdisciplinary rehabilitation in patients with chronic pain: prognostic factors and effectiveness«. Fakultetsopponent: Pernilla Åsenlöf.

30 augusti, kl 10.00, Ana Futura Månen Plan 9, Alfreds Nobels allé 8, Karolinska institutet Flemingsberg. Angelina Schwarz: »Role of new podocyte-associated proteins in the renal ultrafiltration barrier«. Fakultetsopponent: Rachel Lennon, England.

6 september, kl 13.00, Lecture Hall C187, Karolinska University Hospital, Huddinge. Elena Rangelova: »Borderline and locally advanced pancreatic cancer: redefining the biological and technical profile of the disease«. Fakultetsopponent: Thilo Hackert, Tyskland.

13 september, kl 13.00, Lokal Ljung, Solnavägen 1 E, Stockholm. Regina Winzer: »Aspects of positive and negative mental health in young people, aged 16-29 years : measurements, determinants, and interventions«. Fakultetsopponent: Ulla Forinder.

Linköpings universitet

6 september, kl 09.00, Qulturum, Ryhov i Jönköping. Knut Taxbro: »Vascular access in cancer patients clinical implications«. Fakultetsopponent: Vineet Chopra, USA.

9 september, kl 13.00, Belladonna, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Max Bergkvist: »Studies on polarised light spectroscopy«. Fakultetsopponent: Knut Kvernebo, Norge.

12 september, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Aida Vahdat Shariatpanahi: »Mechanism of AA amyloidosis – the importance of macrophages, lipid membranes and seeding in amyloidogenesis«. Fakultetsopponent: Vineet Chopra, USA.

20 september, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Anna Carlén: »Exercise testing in firefighters – work capacity and cardiovascular risk assessment in a low risk population«. Fakultetsopponent: Henrik Engblom.

Göteborgs universitet

29 november, kl 09.00, Hörsal Karl Isaksson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Erik Delsing Malmberg: »Next generation sequencing for measurable residual disease detection in acute myeloid leukemia«. Fakultetsopponent: Eva Hellström Lindberg.

Lunds universitet

6 september, kl 13.00, Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kristine Theorell: »Risk factors associated with use of medication in an elderly population«. Fakultetsopponent: Björn Wettermark.

20 september, kl 13.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Peter Olsson: »Primary Sjögren’s syndrome – epidemiological risk factors and biomarkers«. Fakultetsopponent: Marja Pertovaara, Finland.