Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer

2019-05-04 Föredrag – Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin  
2019-05-06 Gothenburg Cancer Meeting  
2019-05-06 Bakjourskurs för specialister i internmedicin  
2019-05-06 Årsmöte – Svenska läkaresällskapets sektion för medicinens historia  
2019-05-07 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i reumatologi  
2019-05-09 Symposium: Life cycles – Human reproduction, growth and development  
2019-05-13 Uppdragsutbildning – Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2019-05-14 Malmö läkareförening – föreläsning  
2019-05-16 Väst-SÄL – vårutflykt  
2019-05-16 Vårmötet – arbets- och miljömedicin  
2019-05-16 Fortbildning: Klinisk kemisk diagnos i primärvården  
2019-05-16 Nordvästra Skånes läkareförening – medlemskväll  
2019-05-20 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2019-05-20 Svensk flyg- och marinmedicinsk förening – årsmöte  
2019-06-04 Utbildning: Försäkringsmedicin för ST-läkare i psykiatri  
2019-06-13 Utbildning: Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin  
2019-06-17 Norgic congress of general practice  
2019-08-21 Utbildning för studierektorer  
2019-09-04 SLIPI:s XI:e årsmöte – om primär immunbrist  
2019-09-08 ITPD 2019 – International symposium on tick-borne pathogens and disease  
2019-09-23 SIM-veckan 2019  
2019-10-03 SANE 2019 PANS Conference: Pooling knowledge – moving forward