Karriärkvällar 2019

.

De populära karriäreventen hade under 2018 nästan 500 besökare. Under 2019 arrangeras de vid fem tillfällen över hela landet i samarbete med Sveriges läkarförbund. Här kan du lyssna till och inspireras av dina kollegors karriärval och även knyta kontakter med nya arbetsgivare.

Karriärkvällar 2019

14 mars

Karriärkväll i Umeå

21 mars Karriärkväll i Stockholm
10 okt Karriärkväll i Örebro
17 okt Karriärkväll i Göteborg
14 nov Karriärkväll i Malmö