Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Man bör inte dra alla digitala verksamheter över en kam«

Debatt 26 APR 2019 Låt oss ha ett sakligt samtal om en nödvändig utveckling, och hur vi kan möta denna förändring på bästa sätt, skriver läkare verksamma inom Doktor24 till Bengt Järhult i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen. ()

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

Debatt 25 APR 2019 Kompetensförsörjning av företagsläkare handlar inte ensidigt om att säkra tillgången till läkare inom företagshälsovården utan det krävs en analys av ett ändamålsenligt nyttjande av företagsläkarnas kompetens, skriver Mandus Frykman, nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. (1 kommentar)

Nej, kritiken mot nätläkarbolag utgörs inte av myter

Debatt 24 APR 2019 Om Doktor24 verkligen varit kritiskt till aggressiv marknadsföring kunde bolaget ha kommit överens med andra om att sluta utnyttja rädslan för sjukdom och trissa upp vårdbehov, skriver Bengt Järhult i denna kommentar till en debattartikel i LT av en grupp allmänläkare verksamma på deltid i Doktor24. (11 kommentarer)

Patientsäkerheten förutsätter dokumenterad läkarkompetens

Debatt 23 APR 2019 Vi har med förvåning tagit del av kommentarer om vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU. I vissa låter det som om det vore en rättighet att arbeta som läkare. Vi anser att patientsäkerheten ska sättas främst, skriver företrädare för Svenska läkaresällskapet. (4 kommentarer)

»Dags för oss att slå hål på myter om digitala lösningar i vården«

Debatt 18 APR 2019 Digitalisering och innovation är nödvändigt för att skapa en primärvård som räcker för alla, och vi ser hur de verktyg vi arbetar med bidrar till värde för patienten, läkarkåren och samhället, skriver en grupp allmänläkare som är verksamma på deltid i Doktor24:s digitala läkartjänst. (6 kommentarer)

Vårdgaranti vs prioriteringar – hur följer vården lagen?

Debatt 17 APR 2019 Två i lag reglerade normsystem styr hälso- och sjukvården – prioriteringsnormen respektive vårdgarantin. Båda ska följas, men vad händer om de hamnar på kollisionskurs? Lotta Vahlne Westerhäll och Niklas Ekerstad resonerar utifrån ett fiktivt patientfall. (3 kommentarer)

Patienten bör inte behöva betala för betydelsefulla test

Debatt 16 APR 2019 Om målsättningen lika vård för alla ska gälla bör patienter inte behöva betala för test som kan bli helt avgörande för behandlingen, i detta fall genuttryck i bröstcancervävnad, skriver Sven Tågerud. ()

Dags att införa långsam utsättning av SSRI?

Debatt 10 APR 2019 Göran Högberg funderar över om det efter uppgifter i en artikel i Lancet Psychiatry är dags att se över riktlinjerna för den svenska psykiatrin och börja informera patienterna om risken för beroende av SSRI samt erbjuda en långsam, kontrollerad, hyperbol utsättning med samtalsstöd. (8 kommentarer)

Svar om åldersbedömningar väcker frågor om statistik

Debatt 09 APR 2019 Socialstyrelsens och RMV:s felaktiga tolkningar av kunskapsunderlaget är viktiga, eftersom de använts för att kommunicera metodens säkerhet till såväl allmänhet som politiker, skriver Fredrik Tamsen i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen om medicinska åldersbedömningar.  ()

Någon ordning ska det väl vara i laboratorievärlden?

Debatt 09 APR 2019 De flesta läkare har säkert varit med om att laboratoriet plötsligt meddelar att ett referensintervall ändrats. Nu är räddning i oredan på väg, och vården kan se fram mot en värld där två plus två är fyra och inte fem eller tre, skriver Lars Breimer. (2 kommentarer)

Nej, Socialstyrelsen vilseleder inte regeringen

Debatt 05 APR 2019 Myndigheten vet i och med en studie från maj 2018 mer om för vilka åldrar det är särskilt svårt att avgöra 18-årsgränsen. Därmed bör åldersbedömning via magnetkameraundersökning av knäleden kunna göras på ett mer välgrundat sätt än tidigare. Det skriver Socialstyrelsen i denna replik på ett debattinlägg i LT av Fredrik Tamsen. ()

Åldersbedömningar väcker känslor och engagemang

Debatt 05 APR 2019 Rättsmedicinalverket (RMV) har stor respekt för att frågor kring medicinska åldersbedömningar väcker känslor och engagemang, det skriver Elias Palm, avdelningschef och överläkare vid RMV i denna replik till Fredrik Tamsen. (2 kommentarer)

RMV och Socialstyrelsen ger regeringen vilseledande information

Debatt 05 APR 2019 »Man kan tycka vad man vill i sakfrågan, men vi torde kunna enas om att vi inte vill ha myndigheter som i vetenskapens namn sprider vilseledande information«, skriver Fredrik Tamsen om yttranden från RMV och Socialstyrelsen gällande Smers rekommendation om en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna.  ()

Lagstiftningen för abort håller inte

Debatt 04 APR 2019 De etiskt omöjliga situationer som tillåtandet av mycket sena aborter ger upphov till underblåser de krafter som ifrågasätter hela aborträtten. En sänkning av abortgränsen med tre veckor skulle sannolikt tysta debatten under överskådlig framtid, skriver Anna Hammarström. (4 kommentarer)

Apropå! Nationella forskarskolan i allmänmedicin lever vidare

Debatt 03 APR 2019 Nationella forskarskolan i allmänmedicin är ett väl beprövat och framgångsrikt koncept som stärker den kliniska primärvårdsforskningen i Sverige. Författarna gläds åt att verksamheten är tryggad minst tre år framåt.  (1 kommentar)

Teamsamverkan helt avgörande för rätt diagnos

Debatt 01 APR 2019 För att ställa diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning krävs teamsamverkan. Att rätt diagnos ställs är av stor betydelse för barnet och föräldrarna då det ger rätt till insatser i skolan, vården och enligt LSS, skriver 14 experter inom området. (1 kommentar)

»En trovärdig partner måste göra upp med sin historia«

Debatt 28 MAR 2019 Heidi Stensmyren har möjlighet att leda en omprövning av förbundets politik så att professionellt ledarskap och arbetsglädje, intern motivation och etiskt handlande blir ledstjärnor, skriver Bengt och Johannes Järhult i en kommentar till en debatt i Läkartidningen om avprofessionaliseringen av vården. (5 kommentarer)

Ökad hälsomedvetenhet kan öka människors hälsoångest

Debatt 26 MAR 2019 Medierna har ett stort ansvar för att undvika alarmistiska hälsobudskap. Professionen måste debattera mot orimliga budskap och se till att sjukvården inte bidrar till att öka människors hälsoångest, skriver Ann-Sophie Lindqvist Bagge et al. ()

Apropå! Förespråkarnas tystnad i debatten om skakvåld

Debatt 25 MAR 2019 Är förespråkare för diagnosen skakvåld inte längre övertygade om att triaden kan användas som medicinsk diagnostik för att bevisa skuld bortom rimligt tvivel, eller menar de fortfarande att den är ett säkert bevis för att en skakning ägt rum? I så fall bör de bekänna färg i debatten, skriver Knut Wester. (3 kommentarer)

Etik kan inte ersätta kunskaper i juridik på läkarprogrammen

Debatt 20 MAR 2019 Precis som etiken har juridiken sin plats i läkarens verktygslåda. Läkarprogrammen bör erbjuda regelbunden och pedagogiskt genomtänkt undervisning i juridik som är grundad i både teori och praktik, skriver Moa Kindström Dahlin et al. (1 kommentar)

Apropå! Vikten av att hålla ihop och sluta träta

Debatt 20 MAR 2019 Varför finns det inom vården en tendens att påpeka att andra arbetar fel utan att ha en aning om hur kollegans vardag ser ut? Det undrar Peje Åstrand, som hoppas att alla läkare återigen kan börja arbeta mot samma mål och fokusera sin energi på patienterna. (4 kommentarer)

Läkarprofessionen säger nej till färre och bredare specialiteter

Debatt 13 MAR 2019 Läkarprofessionen tror inte att en mer generalistbaserad specialistsjukvård och specialistutbildning med färre och bredare specialiteter är lösningen på de äldre, multisjuka patienternas ökande sjukvårdsbehov, skriver företrädare för Hjärtförbundet. (1 kommentar)

Apropå! Tillförlitlig evidens, informerade beslut och bättre hälsa

Debatt 13 MAR 2019 Vi måste utnyttja värdet av systematiska översikter för förbättrad hälsovård, upplysning till vårdsökande och ny forskning, skriver Arne Ohlsson som hoppas att Cochrane i Sverige och internationellt går mot en ljusnande framtid.  (2 kommentarer)

Onödig förvirring om vård till papperslösa – ge vård efter behov!

Debatt 12 MAR 2019 Två artiklar i Läkartidningen rapporterar att kunskapen om reglerna för vård till papperslösa är bristfällig bland läkare. Grunden till förvirringen ligger i en juridisk paradox, skriver Pouya Ghelichkhan. (7 kommentarer)

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården

Debatt 11 MAR 2019 Trots att ett stort antal upprop, artikelserier och granskande reportage i medierna belyst allvarliga konsekvenser av avprofessionaliseringen av läkaryrket har problemet eskalerat, anser Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården, som vill medverka till att sjukvården styrs i enlighet med grundläggande medicinska principer. (1 kommentar)

Läkarförbundet lyfter ständigt professionen

Debatt 11 MAR 2019 Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården lyfter förtjänstfullt frågan om professionens status inom välfärdens sektorer. Vi delar uppfattningen att professionens roll ska stärkas, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en kommentar till ett debattinlägg i LT underskrivet av 78 läkare. (3 kommentarer)

»Birgitta Essén utmanar WHO om kvinnlig könsstympning«

Debatt 28 FEB 2019 Kommer Birgitta Esséns framtida arbete att leda till att den kunskap och kompetens runt kvinnlig könsstympning som håller på att byggas upp i Sverige hindras eller kanske till och med raseras? Det frågar sig Elisabeth Ubbe. (1 kommentar)

»Min ambition är att vara uppdaterad på forskningsläget«

Debatt 28 FEB 2019 Jag drivs inte av en specifik agenda utan av en ambition att vara uppdaterad på forskningsläget. Det skriver Birgitta Essén i denna replik till Elisabeth Ubbe, som i ett debattinlägg i LT kritiserat henne för uttalanden om förlossningskomplikationer hos omskurna kvinnor. (2 kommentarer)

Recept för en mer attraktiv jourtjänstgöring

Debatt 25 FEB 2019 En reformering av joursystemet är nödvändig för att öka patientsäkerheten och möjliggöra för fler läkare att ingå i jourlinjen, skriver Christian Bjurman och Christian Benedict. (5 kommentarer)

App kan ge en mer effektiv och jämlik vård av svårläkta sår

Debatt 22 FEB 2019 Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård. Ett virtuellt beslutsstöd har lett till att vårdteam nära patienten kan arbeta mer effektivt, skriver Rut F Öien och Maj Rom. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.