Annons
Annons Annons

Bengt Järhult svarar Doktor24: Kritiken mot nätläkarbolag handlar inte bara om myter

bild

Debatt 24 APR 2019 Om Doktor24 verkligen varit kritiskt till aggressiv marknadsföring kunde bolaget ha kommit överens med andra om att sluta utnyttja rädslan för sjukdom och trissa upp vårdbehov, skriver Bengt Järhult i denna kommentar till en debattartikel i LT av en grupp allmänläkare verksamma på deltid i Doktor24. (11 kommentarer)

Replik till Bengt Järhult: »Man bör inte dra alla digitala verksamheter över en kam«

bild

Debatt 26 APR 2019 Låt oss ha ett sakligt samtal om en nödvändig utveckling, och hur vi kan möta denna förändring på bästa sätt, skriver läkare verksamma inom Doktor24 till Bengt Järhult i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen.

Annons Annons

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

bild

Debatt 25 APR 2019 Kompetensförsörjning av företagsläkare handlar inte ensidigt om att säkra tillgången till läkare inom företagshälsovården utan det krävs en analys av ett ändamålsenligt nyttjande av företagsläkarnas kompetens, skriver Mandus Frykman, nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. (1 kommentar)

Patientsäkerheten förutsätter dokumenterad läkarkompetens

bild

Debatt 23 APR 2019 Vi har med förvåning tagit del av kommentarer om vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU. I vissa låter det som om det vore en rättighet att arbeta som läkare. Vi anser att patientsäkerheten ska sättas främst, skriver företrädare för Svenska läkaresällskapet. (4 kommentarer)

»Dags för oss att slå hål på myter om digitala lösningar i vården«

bild

Debatt 18 APR 2019 Digitalisering och innovation är nödvändigt för att skapa en primärvård som räcker för alla, och vi ser hur de verktyg vi arbetar med bidrar till värde för patienten, läkarkåren och samhället, skriver en grupp allmänläkare som är verksamma på deltid i Doktor24:s digitala läkartjänst. (6 kommentarer)

bild

Vårdgaranti vs prioriteringar – hur följer vården lagen?

Debatt 17 APR 2019 Två i lag reglerade normsystem styr hälso- och sjukvården – prioriteringsnormen respektive vårdgarantin. Båda ska följas, men vad händer om de hamnar på kollisionskurs? Lotta Vahlne Westerhäll och Niklas Ekerstad resonerar utifrån ett fiktivt patientfall. (3 kommentarer)

Arbete pågår för att stoppa våld i vården

Inledare 17 APR 2019 – Det är ett helt annat klimat i Sverige nu. Jag har jobbat på sjukhuset i 41 år. När jag började här som sjukvårdspersonal vågade patienten knappt tilltala doktorn. Men i dag tjafsar folk emot, är otrevliga och hotar sig fram för att få den vård de vill, säger Jan-Ola Höglund, säkerhetsstrateg på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

"Best practice" ska alltid gälla våra minsta patienter

Signerat 16 APR 2019 Våra yngsta patienter löper störst risk att drabbas om ett läkemedel bereds fel … då doserna och därmed också marginalerna är så små.

Patienten bör inte behöva betala för betydelsefulla test

bild

Debatt 16 APR 2019 Om målsättningen lika vård för alla ska gälla bör patienter inte behöva betala för test som kan bli helt avgörande för behandlingen, i detta fall genuttryck i bröstcancervävnad, skriver Sven Tågerud.

Dags att införa långsam utsättning av SSRI?

bild

Debatt 10 APR 2019 Göran Högberg funderar över om det efter uppgifter i en artikel i Lancet Psychiatry är dags att se över riktlinjerna för den svenska psykiatrin och börja informera patienterna om risken för beroende av SSRI samt erbjuda en långsam, kontrollerad, hyperbol utsättning med samtalsstöd. (8 kommentarer)

Slutreplik från Fredrik Tamsen: Svar om åldersbedömningar väcker frågor om statistik

bild

Debatt 09 APR 2019 Socialstyrelsens och RMV:s felaktiga tolkningar av kunskapsunderlaget är viktiga, eftersom de använts för att kommunicera metodens säkerhet till såväl allmänhet som politiker, skriver Fredrik Tamsen i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen om medicinska åldersbedömningar. 

Möt läkaren som har publicerat tio ABC-artiklar

Inledare 09 APR 2019 »Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss.«

Bättre villkor krävs för våra forskande läkare

Signerat 09 APR 2019 Vi vet från tidigare undersökningar att läkare är den enda yrkesgrupp som förlorar i livslön på att doktorera.

Någon ordning ska det väl vara i laboratorievärlden?

bild

Debatt 09 APR 2019 De flesta läkare har säkert varit med om att laboratoriet plötsligt meddelar att ett referensintervall ändrats. Nu är räddning i oredan på väg, och vården kan se fram mot en värld där två plus två är fyra och inte fem eller tre, skriver Lars Breimer. (2 kommentarer)

Replik till Fredrik Tamsen: Nej, Socialstyrelsen vilseleder inte regeringen

Debatt 05 APR 2019 Myndigheten vet i och med en studie från maj 2018 mer om för vilka åldrar det är särskilt svårt att avgöra 18-årsgränsen. Därmed bör åldersbedömning via magnetkameraundersökning av knäleden kunna göras på ett mer välgrundat sätt än tidigare. Det skriver Socialstyrelsen i denna replik på ett debattinlägg i LT av Fredrik Tamsen.

Åldersbedömningar väcker känslor och engagemang

Debatt 05 APR 2019 Rättsmedicinalverket (RMV) har stor respekt för att frågor kring medicinska åldersbedömningar väcker känslor och engagemang, det skriver Elias Palm, avdelningschef och överläkare vid RMV i denna replik till Fredrik Tamsen. (2 kommentarer)

RMV och Socialstyrelsen ger regeringen vilseledande information

Debatt 05 APR 2019 »Man kan tycka vad man vill i sakfrågan, men vi torde kunna enas om att vi inte vill ha myndigheter som i vetenskapens namn sprider vilseledande information«, skriver Fredrik Tamsen om yttranden från RMV och Socialstyrelsen gällande Smers rekommendation om en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna.  ()

Lagstiftningen för abort håller inte

Debatt 04 APR 2019 De etiskt omöjliga situationer som tillåtandet av mycket sena aborter ger upphov till underblåser de krafter som ifrågasätter hela aborträtten. En sänkning av abortgränsen med tre veckor skulle sannolikt tysta debatten under överskådlig framtid, skriver Anna Hammarström. (4 kommentarer)

Annons Annons

Läkare som blev regionråd kan inspirera andra

Inledare 03 APR 2019 För Jonas Lindeberg innebär det bland annat att han har bytt roll, från att vara en som kritiserar till att vara en som försvarar den politik som förs. ()

Apropå! Nationella forskarskolan i allmänmedicin lever vidare

Debatt 03 APR 2019 Nationella forskarskolan i allmänmedicin är ett väl beprövat och framgångsrikt koncept som stärker den kliniska primärvårdsforskningen i Sverige. Författarna gläds åt att verksamheten är tryggad minst tre år framåt.  (1 kommentar)

Utmaningar går att lösa även på tungt belastad vårdcentral

Signerat 02 APR 2019 En lagom stor lista ger möjlighet till god kontinuitet och en kostnadseffektiv sjukvård. ()

Teamsamverkan helt avgörande för rätt diagnos

Debatt 01 APR 2019 För att ställa diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning krävs teamsamverkan. Att rätt diagnos ställs är av stor betydelse för barnet och föräldrarna då det ger rätt till insatser i skolan, vården och enligt LSS, skriver 14 experter inom området. (1 kommentar)

Annons Annons

»En trovärdig partner måste göra upp med sin historia«

Debatt 28 MAR 2019 Heidi Stensmyren har möjlighet att leda en omprövning av förbundets politik så att professionellt ledarskap och arbetsglädje, intern motivation och etiskt handlande blir ledstjärnor, skriver Bengt och Johannes Järhult i en kommentar till en debatt i Läkartidningen om avprofessionaliseringen av vården. (5 kommentarer)

Viktigt hitta en fungerande väg till legitimation

Inledare 27 MAR 2019 Magnus Hultin, ansvarig för det medicinska kunskapsprovet, tror att en viktig förklaring till att många inte klarar provet är bristande språkkunskaper. Läkarförbundet har dock synpunkter på provets utformning och vill att Socialstyrelsen gör en kartläggning över effekterna av provet. ()

Beskattning helt utan lagligt stöd

Signerat 26 MAR 2019 »De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras.« ()

Ökad hälsomedvetenhet kan öka människors hälsoångest

Debatt 26 MAR 2019 Medierna har ett stort ansvar för att undvika alarmistiska hälsobudskap. Professionen måste debattera mot orimliga budskap och se till att sjukvården inte bidrar till att öka människors hälsoångest, skriver Ann-Sophie Lindqvist Bagge et al. ()

Apropå! Förespråkarnas tystnad i debatten om skakvåld

Debatt 25 MAR 2019 Är förespråkare för diagnosen skakvåld inte längre övertygade om att triaden kan användas som medicinsk diagnostik för att bevisa skuld bortom rimligt tvivel, eller menar de fortfarande att den är ett säkert bevis för att en skakning ägt rum? I så fall bör de bekänna färg i debatten, skriver Knut Wester. (3 kommentarer)

Etik kan inte ersätta kunskaper i juridik på läkarprogrammen

Debatt 20 MAR 2019 Precis som etiken har juridiken sin plats i läkarens verktygslåda. Läkarprogrammen bör erbjuda regelbunden och pedagogiskt genomtänkt undervisning i juridik som är grundad i både teori och praktik, skriver Moa Kindström Dahlin et al. (1 kommentar)

Apropå! Vikten av att hålla ihop och sluta träta

Debatt 20 MAR 2019 Varför finns det inom vården en tendens att påpeka att andra arbetar fel utan att ha en aning om hur kollegans vardag ser ut? Det undrar Peje Åstrand, som hoppas att alla läkare återigen kan börja arbeta mot samma mål och fokusera sin energi på patienterna. (4 kommentarer)

Nya studieorten Kalmar gillar läkarstudenterna

Inledare 20 MAR 2019 – Alla som är ansvariga här är jättepeppade och alla handledare som jag har träffat på har varit jätteglada över att vi är här. Det märks att de verkligen vill ha oss här, säger studenten Hanna Gustavsson. ()

Lagstiftningen för abort håller fortfarande

Signerat 19 MAR 2019 »Livsduglighet framstår alltjämt som en rimlig utgångspunkt för abortgränsen, även om begreppet måste tolkas i ljuset av den medicinska utvecklingen.« ()

Läkarprofessionen säger nej till färre och bredare specialiteter

Debatt 13 MAR 2019 Läkarprofessionen tror inte att en mer generalistbaserad specialistsjukvård och specialistutbildning med färre och bredare specialiteter är lösningen på de äldre, multisjuka patienternas ökande sjukvårdsbehov, skriver företrädare för Hjärtförbundet. (1 kommentar)

Patientinflytande förutsätter valmöjligheter

Signerat 13 MAR 2019 »En väg är att uppmuntra sjukhusläkare till tjänstgöring på båda ställen, men det kräver goda incitament och att regler för bisysslor, konkurrensklausuler och negativa pensionseffekter ses över.« ()

Apropå! Tillförlitlig evidens, informerade beslut och bättre hälsa

Debatt 13 MAR 2019 Vi måste utnyttja värdet av systematiska översikter för förbättrad hälsovård, upplysning till vårdsökande och ny forskning, skriver Arne Ohlsson som hoppas att Cochrane i Sverige och internationellt går mot en ljusnande framtid.  (2 kommentarer)

Medicinskt stöd i rättsarbetet bra för oskyldig

Inledare 13 MAR 2019 – Ett typexempel är att någons pappa eller mamma dör på ett sjukhus och det är lite oklart initialt vad som hänt. Beror det på bister i vården eller på något annat? Många av de här ärendena skrivs av efter att obduktionsprotokollen kommit och visat att det var en fullt naturlig död, säger vårdåklagare Jonas Peterson. ()

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.