Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Läkarförbundet tar fajten för fler forskande läkare

Signerat 15 OKT 2019 Forskande läkare är med sin kombi­nation av medicinsk, vetenskaplig och klinisk kunskap centrala för vårdens långsiktiga utveckling och för att garantera patientsäkerheten. ()

Ny kömiljard införs  – vi hoppas på dialog

Signerat 08 OKT 2019 Det kan vara en poäng i att göra som många andra länder gjort och låta en myndighet, i vårt fall Socialstyrelsen, hantera och redovisa väntetider och kvalitet, i stället för en intresseorganisation som SKL.  (1 kommentar)

Upp till bevis om e-hälsan!

Signerat 01 OKT 2019 E-hälsa måste kopplas till behoven, och resurser behöver investeras nationellt för att täcka puckelkostnader vid införandet av nya system och hjälpmedel. ()

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat

Signerat 17 SEP 2019 En trevlig och trivsam arbetskultur som inte är pressad ger en hållbar tillvaro som också föder välmående för såväl ledning, medarbetare och studenter. (1 kommentar)

Alla behövs i förhandlingsarbetet

Signerat 10 SEP 2019 Er lokala påverkan har en avgörande betydelse i avtalsförhandlingarna, och jag hoppas på draghjälp i avtalsrörelsen som vi är inne i. ()

Spännande ST-satsningar ökar arbetsgivares attraktivitet

Signerat 27 AUG 2019 Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större och det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området. ()

Innovation kräver frihet, resurser och en mångfald av kompetenser

Signerat 13 AUG 2019 Ekosystemet av sjukvård, forskning, näringsliv, politik och myndigheter måste utvecklas. ()

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare

Signerat 23 JUL 2019 Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. (1 kommentar)

Högtryck är att vänta i sommarsjukvården

Signerat 02 JUL 2019 För att vi ska kunna upprätthålla hög kompetens måste vi börja utbilda nästa generation specialistläkare. ()

Internationella samarbeten stärker möjligheten till reglerad fortbildning

Signerat 18 JUN 2019 Vi har inte tid att vänta, och vårt arbete med frågan om en reglerad fortbildning kommer att öka i intensitet. ()

Listning är en förutsättning för utbyggd primärvård

Signerat 11 JUN 2019 Men exemplen visar hur antalet allmänläkare kan öka kraftigt när en reform väl har beslutats och införts. ()

Vi kan inte behandla bort tävlingsarrangörers huvudbry

Signerat 28 MAJ 2019 Indikationen ”för att åstadkomma bättre tävlingsvillkor för övriga i startfältet” finns inte. ()

Seniora läkare kan och vill fortsätta att arbeta

Signerat 21 MAJ 2019 Det är hög tid att förändra synen på den åldersgränsen och förstå att många av oss seniorer både orkar och vill arbeta mer. ()

Insatser behövs för fler svenska läkare till internationella uppdrag

Signerat 07 MAJ 2019 Att bygga internationellt arbete på ideella insatser utan rimliga sociala skyddsnät eller arbetsvillkor är orimligt.  (1 kommentar)

Sommartraditionerna i vården måste brytas

Signerat 30 APR 2019 Ska vi få ordning på sommar­stressen i vården krävs ett helhetstänk året om. ()

"Best practice" ska alltid gälla våra minsta patienter

Signerat 16 APR 2019 Våra yngsta patienter löper störst risk att drabbas om ett läkemedel bereds fel … då doserna och därmed också marginalerna är så små. ()

Bättre villkor krävs för våra forskande läkare

Signerat 09 APR 2019 Vi vet från tidigare undersökningar att läkare är den enda yrkesgrupp som förlorar i livslön på att doktorera. ()

Utmaningar går att lösa även på tungt belastad vårdcentral

Signerat 02 APR 2019 En lagom stor lista ger möjlighet till god kontinuitet och en kostnadseffektiv sjukvård. ()

Beskattning helt utan lagligt stöd

Signerat 26 MAR 2019 »De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras.« ()

Lagstiftningen för abort håller fortfarande

Signerat 19 MAR 2019 »Livsduglighet framstår alltjämt som en rimlig utgångspunkt för abortgränsen, även om begreppet måste tolkas i ljuset av den medicinska utvecklingen.« ()